Regionalny oddział w Bydgoszczy

Zapraszamy na obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów za 2019 rok. Ostatnie wolne miejsca!

24 października 2019 r.

Zapraszamy na ODZBR za rok 2019. Prosimy o odpowiednie wypełnienie zgłoszenia znajdującego się w zakładce SZKOLENIA, najpóźniej do dnia 14 listopada 2019 r. Opłaty za szkolenie prosimy dokonać wyłącznie przelewem 7 dni przed terminem szkolenia (data wpływu) na konto: 79 1750 0012 0000 0000 3248 3011 W treści przelewu prosimy wpisać nr wybranego modułu oraz termin szkolenia.

Szanowni Państwo,
Regionalna Rada Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy, uprzejmie zaprasza do  udziału w szkoleniach w  2019 r.

UWAGA!

Przy wyborze  40 godzin ODZ  PRZYSŁUGUJE ZNIŻKA 90 zł.

Zakres tematyczny:

13.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego (Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4 godziny)

Wykładowca: Krzysztof Budasz - doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Posiada doświadczenie zarówno z pracy w międzynarodowych jak i krajowych firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się m. in. w podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

25.2019.A.16 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

 ( Rewizja finansowa 16 godzin)

27.2019.A.16 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych( Rewizja finansowa 16 godzin)

Wykładowca: Daniel Duda- biegły rewident, członek ACCA. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w audycie oraz doradztwie transakcyjnym zdobyte głównie w międzynarodowych firmach audytorskich. Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Autor materiałów szkoleniowych i publikacji w tym zakresie.


Prosimy  zapoznać się z obowiązującymi zasadami ODZBR: Wytyczne organizacyjno-metodyczne ODZBR .

WYTYCZNE ODZBR 2019

Ogólne zasady zaliczania szkoleń obligatoryjnych:

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy z okresów rozliczeniowych rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i zakończył 31 grudnia 2017 r. Kolejny 3-letni okres rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 r.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po 3 latach 72 godziny lekcyjne (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

Serdecznie zapraszamy!

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR