Regionalny oddział w Bydgoszczy

Zapraszamy na szkolenie: "Aplikacja KOMPAS".

9 stycznia 2020 r.

                                                                           Szanowni  Państwo

                                                                           BIEGLI  REWIDENCI

                                                                          

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza na 6 - godzinne szkolenie,adresowane tylko do biegłych rewidentów , które odbędzie się w siedzibie RO  PIBR przy ul. Św. Trójcy 11/13 w Bydgoszczy,
w dniu:

16 STYCZNIA 2020 r.
o godz. 10:00

Temat szkolenia: „Aplikacja KOMPAS”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Nr 7/2016 KRBR z dnia 16 lutego 2016 r. przedmiotowe szkolenie zostanie zaliczone biegłym rewidentom w ramach samokształcenia zawodowego w wymiarze 6 godzin.

1         Zakres szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja:

 • sposobów efektywnego poruszania się po aplikacji Kompas 2.0,
 • wszystkich funkcjonalności aplikacji,
 • istniejących powiązań pomiędzy poszczególnymi formularzami.

1.1       Założenie badania z profilu firmy audytorskiej na stronie PIBR

 • Formularz „Dane badanej firmy”,
 • Formularz „Test niezależności firmy audytorskiej”,
 • Formularz „Test rozważań dot. kompetencji, etyki i uczciwości klienta”,
 • Formularz „Zagadnienia o charakterze etycznym”,
 • Formularz „Zespół badający”,
 • Zarządzanie badaniem:
  • edycja formularzy,
  • przejście do badania w trybie podglądu,
  • blokowanie dostępu do badania,
  • kopiowanie zbioru stałego,
  • usuwanie i zakończenie badania.

1.2       Efektywne poruszanie się po aplikacji Kompas 2.0

 • nawigacja po aplikacji,
 • licznik badania i lista formularzy ze statusami,
 • wyszukiwarka formularzy,
 • dodawanie plików do repozytorium / podłączanie i odłączanie od pola,
 • zbiór stały,
 • korzystanie z szablonów dokumentów w repozytorium,
 • zapisywanie wersji roboczej a zatwierdzanie,
 • korzystanie z vademecum,
 • eksport badania i dokumentacji,
 • dodawanie zadań w „Twojej liście do zrobienia”,
 • pomoc: najczęściej zadawane pytania, filmy instruktażowe i formularz kontaktowy.

1.3       Przykładowe badanie w aplikacji Kompas 2.0 – prezentacja powiązań między formularzami

 • Część I. Czynności wstępne:
  • zapoznanie się i zatwierdzenie formularzy wypełnionych przez przedstawiciela firmy audytorskiej,
  • formularze „Test niezależności kluczowego biegłego rewidenta” oraz „Test niezależności pozostałych członków zespołu”
 • Część II. Oszacowanie ryzyka – przejście krok po kroku formularzy oraz prezentacja m.in.:
  • zależności pomiędzy formularzami w części II. a formularzem „Macierz ryzyk”,
  • zależności pomiędzy formularzami w części II. a formularzem „Memorandum planowania badania”.
 • Część III. Reakcja na ryzyko – przejście krok po kroku formularzy oraz prezentacja zależności między formularzami oraz „Macierzą ryzyk”.
 • Część IV. Pozostałe procedury – przejście krok po kroku formularzy.
 • Część V. Sprawozdawczość – przejście krok po kroku formularzy.

2         Czas trwania szkolenia

6 godzin lekcyjnych (6 x 45 minut).

3         Termin szkolenia

16  stycznia 2020 r. o godz. 10:00

4         Dodatkowe informacje

 • Każdy z uczestników powinien posiadać dostęp do komputera.
 • Szkolenie będzie prowadzone na profilach Zamawiającego na stronie PIBR.
 • Biegli rewidenci powinni mieć dostęp do swojego konta na stronie PIBR.

Zajęcia poprowadzi:

Adam Gutowski - Programista i project manager. Projektuje aplikacje, które odpowiadają na konkretne potrzeby firm i instytucji. Wcześniej przez prawie 10 lat związany z administracją publiczną, gdzie jako doradca ministra finansów oraz naczelnik wydziału w Biurze Edukacji Finansowej, odpowiadał za komunikację resortu finansów oraz realizował projekty edukacyjne (m. in. Narodową Loterię Paragonową).Zwolennik i propagator idei prostej polszczyzny, z której zasad  przeszkolił ponad 200 pracowników Krajowej  Informacji Podatkowej.

 

Szkolenie jest bezpłatne

Uczestnik  otrzyma  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

UWAGA!

 • Wskazane jest posiadanie własnych laptopów oraz przećwiczone logowanie na indywidualne konto biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej na pibr.org.pl.

Prosimy o nadsyłanie  karty zgłoszeniowej (możliwość rejestracji elektronicznej również poprzez naszą stronę internetową www.bydgoszcz.pibr.org.pl  –  zakładka: „Szkolenia” ) najpóźniej do dnia  15 stycznia 2020 r. na adres:

Regionalny Oddział Polskiej

Izby Biegłych Rewidentów
ul. Św. Trójcy 11/13

85-224 Bydgoszcz

tel/fax: (52) 349-55-80

e-mail: bydgoszcz@pibr.org.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu

                                                                                 Z  poważaniem

                                                                                                                    Prezes

                                                                                                            Regionalnej Rady

                                                                                                            (-)  Pyzik Paweł

 

 

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR