Regionalny oddział w Bydgoszczy

Wiadomość o śmierci Pani Krystyny Olewicz

1 czerwca 2021 r.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
KRYSTYNY OLEWICZ
wieloletniej biegłej rewident, serdecznej i życzliwej koleżanki.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 04.06.2021 r.  o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy.

Rodzinie i Bliskim Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Prezes Regionalnej Rady  PIBR w Bydgoszczy, Paweł Pyzik,
Regionalna Rada, Komisja Rewizyjna
oraz Pracownik Biura Oddziału.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR