Regionalny oddział w Bydgoszczy

Zapraszamy na 2-godzinne szkolenie na temat: „Wybrane zagadnienia dostępu do informacji publicznej”.

24 października 2018 r.

                                                                           Szanowni  Państwo

                                                                           BIEGLI  REWIDENCI

                                                                       

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza na 2 - godzinne szkolenie, które odbędzie się w siedzibie RO  PIBR przy ul. Św. Trójcy 11/13 w Bydgoszczy,
w dniu:

 4  grudnia 2018 r.
o godz. 15:00

Temat szkolenia:Wybrane zagadnienia dostępu do informacji publicznej”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Nr 7/2016 KRBR z dnia 16 lutego 2016 r. przedmiotowe szkolenie zostanie zaliczone biegłym rewidentom w ramach samokształcenia zawodowego w wymiarze 2 godzin.

 

Zajęcia poprowadzi:

Jerzy Bortkiewicz  -  sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Zawód sędziego wykonuje od 1990 r. W latach 1990 do 2004 r. pracował w sądownictwie powszechnym, a od 2004 r. pracuje jako sędzia w strukturach sądownictwa administracyjnego. 

W ramach pracy w sądownictwie administracyjnym do 2005 r. orzekał w sprawach podatkowych, a od 2005 r. orzeka w zakresie spraw ogólno administracyjnych. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy pełnił funkcję przewodniczącego wydziału oraz wiceprezesa tego sądu przez dwie kadencje, w okresie od 20 maja 2005 r. do 9 kwietnia 2015 r.  

Sędzia Jerzy Bortkiewicz orzekał też w 2005 r. Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w zakresie spraw podatkowych, jak również był delegowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w latach 2008, 2013 -2018.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym z jego udziałem zapadło łącznie 593 orzeczeń, z zakresu spraw ogólnoadministracyjnych w obu wydziałach Izby Ogólnoadministracyjnej.

Trzy wyroki wydane w sprawach, w których sędzia Jerzy Bortkiewicz był sprawozdawcą i sporządził uzasadnienie, zostały opublikowane w prestiżowym periodyku - Orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych .

Sędziemu Jerzemu Bortkiewiczowi bliska jest obecnie tematyka zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej, której ma możliwość poświęcić więcej uwagi w ramach prowadzonych przez niego wykładów.

 

 Koszt szkolenia  wynosi: 50 zł. netto + 23% VAT

Cena obejmuje wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  oraz w przerwie  serwis kawowy.

UWAGA!

Regionalna Rada PIBR w Bydgoszczy z przyjemnością zawiadamia, że dla biegłych rewidentów, którzy uczestniczą w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym organizowanym przez nasz Oddział w  2018 r. w wymiarze co najmniej 8 godzin ww. szkolenie jest bezpłatne.

 

Prosimy o nadsyłanie  karty zgłoszeniowej (możliwość rejestracji elektronicznej również poprzez naszą stronę internetową www.bydgoszcz.pibr.org.pl  –  zakładka: „Szkolenia” ) najpóźniej do dnia  16 listopada 2018 r. na adres:

Regionalny Oddział Polskiej

Izby Biegłych Rewidentów ul. Św. Trójcy 11/13

85-224 Bydgoszcz

tel/fax: (52) 349-55-80

e-mail: bydgoszcz@pibr.org.pl

 

Wpłat za szkolenie w podanym wyżej terminie  prosimy dokonać 7 dni przed rozpoczęciem zajęć wyłącznie przelewem na nasz rachunek bankowy:

 

79 1750 0012 0000 0000 3248 3011

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu

                                                                             

 

                                                                                                                   

 

 

 

POLSKA  IZBA  BIEGŁYCH  REWIDENTÓW

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR