Regionalny oddział w Bydgoszczy

ZAPRASZAMY NA WALNE ZGROMADZENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W DNIU 19 LUTEGO 2019 R.

16 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Regionalna Rada Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza na  Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów, które odbędzie się  w dniu 19 lutego (wtorek) 2019 r. o godz. 15:00 (I termin godz. 15:00, II termin godz. 15:30) w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR, ul. Św. Trójcy 11/13 w Bydgoszczy.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 12 lutego 2019 r.


Zapraszamy

 

 

 


PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów
Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
w Bydgoszczy

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Wybór przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i protokolanta Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad.
 6. Wybór komisji: mandatowo - wyborczej, skrutacyjnej, wniosków i uchwał.
 7. Sprawozdanie Komisji mandatowo-wyborczej dotyczące ustalonej na podstawie listy obecności zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz dokonywania prawomocnych wyborów, wynikającej z wymagań określonych w statucie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
 8. Sprawozdanie z działalności organów Regionalnego Oddziału: Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów Regionalnego Oddziału: Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz Komisji Rewizyjnej.
 10. Udzielenie absolutorium ustępującym członkom: Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz Komisji Rewizyjnej.
 11. Zgłaszanie kandydatów na prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz kandydatów na delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.
 12. Sprawozdanie Komisji mandatowo-wyborczej – przedstawienie listy kandydatów na prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz kandydatów na delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.
 13. Wybór prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów.
 15. Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej z przebiegu wyborów prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz z wyborów na delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wraz z podaniem wyników tych wyborów.
 16. Zgłaszanie kandydatów na: pozostałych członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 17. Dyskusja nad projektem programu działania Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz innymi dokumentami Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów.
 18. Sprawozdanie Komisji mandatowo-wyborczej – przedstawienie list kandydatów na pozostałych członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 19. Wybór pozostałych członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 20. Sprawozdanie Komisji wniosków i uchwał.
 21. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w sprawie programu działania Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, innych dokumentów Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów
 22. Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej z przebiegu wyborów na pozostałych członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz członków Komisji Rewizyjnej wraz z podaniem wyników tych wyborów.
 23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów.

 

 

 

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR