Regionalny oddział w Bydgoszczy

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów 2019 r. - ukonstytuowanie się organów Regionalnego Oddziału.

21 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo,
Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na  Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się  w dniu 19.02.2019 r. wybrano
Prezesa RR, Pana Pawła Pyzika.

Zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia § 21.1 Regionalna Rada ukonstytuowała się w dniu 25 lutego 2019 r. następująco:

Czarnecki Krzysztof  -      z-ca Prezesa RR

Ciaciuch Lucjan -              skarbnik

Przybylski Andrzej -         sekretarz

Nelke Hanna -                   członek

Zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia § 21.1 Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w dniu 25 lutego 2019 r. następująco:

Szumiński Piotr -            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Nawrot Jadwiga -           członek

Zielaskowska Elżbieta - członek

Wybrano niżej wymienionych delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów:

  1. Pyzik Paweł
  2. Morkowska Krystyna
  3. Rycharska Marzenna
  4. Saladra Jerzy

                  

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR