Regionalny oddział w Bydgoszczy

O oddziale


Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

I Regionalny Zjazd Biegłych Rewidentów odbył się 28 listopada 1992 r. w Bydgoszczy.

Władze


Regionalna Rada
 • Pyzik Paweł – Prezes
 • Czarnecki Krzysztof – Z-ca Prezesa
 • Ciaciuch Lucjan – Skarbnik
 • Przybylski Andrzej – Sekretarz
 • Stankiewicz Tomasz – Członek Regionalnej Rady
Komisja Rewizyjna
 • Saladra Jerzy – Przewodniczący
 • Nelke Hanna – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Zielaskowska Elżbieta – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Pyzik Paweł
 • Saladra Jerzy
 • Stankiewicz Tomasz

Szkolenia


Brak zaplanowanych szkoleń

Zadaj pytanie


Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

ul. Świętej Trójcy 11/13
85 -224 Bydgoszcz
tel./fax: 52 349 55 80
e-mail: bydgoszcz@pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl

Biuro RO PIBR w Bydgoszczy jest czynne w:

 • poniedziałki w godz. 10.00-14.00
 • wtorki w godz. 14.00-18.00
 • środy i czwartki w godz. 10.00-14.00
 • piątki w godz. 10.00-14.00

Numer konta bankowego:

12 1020 1462 0000 7802 0388 7114

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR