Regionalny oddział w Bydgoszczy

Nowe legitymacje dla biegłych rewidentów

12 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do odbioru nowych legitymacji członkowskich PIBR. W tym celu prosimy o kontakt z biurem Regionalnego Oddziału PIBR w Bydgoszczy - tel.52 349 55 80 , e-mail: bydgoszcz@pibr.org.pl.


Legitymacje, którymi biegli rewidenci posługiwali się dotychczas, straciły ważność, nie ma jednak potrzeby zwrotu tych dokumentów.

Zasady odbioru legitymacji:

Biegli rewidenci mogą odebrać legitymację osobiście w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Bydgoszczy.

Do odbioru legitymacji przez biegłego rewidenta wystarczy dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub   paszport).

Możliwy jest odbiór przez upoważnione osoby . Konieczne jest do tego pisemne upoważnienie wystawione przez danego biegłego rewidenta. Osoba upoważniona także musi potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR