Regionalny oddział w Bydgoszczy

Wiadomość o śmierci Pana Eugeniusza Pezackiego.

17 września 2021 r.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 16.09.2021 r. zmarł

ŚP.
EUGENIUSZ PEZACKI 

Biegły rewident, wieloletni Prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy. Całe swoje  zawodowe życie poświęcił zagadnieniom związanym z rachunkowością i rewizją finansową. Był cenionym mentorem, który swoją wiedzę i bogate doświadczenie  przekazywał koleżankom i kolegom, prowadząc liczne wykłady, seminaria, konferencje i szkolenia. Jako pierwszemu Przewodniczącemu Zarządu RO KIBR w Bydgoszczy przypadła Eugeniuszowi Pezackiemu zaszczytna rola zorganizowania Oddziału i podstaw do jego dalszej działalności. Był autorem wielu publikacji. Za powyższe działania oraz osobiste zaangażowanie, autorytet, wiedzę i umiejętności został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, zawodowymi i regionalnymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Złotą Honorową Odznaką Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kształtował postawy etyczne i kompetencje zawodowe.

 

Pogrzeb z Mszą Św. odbędzie się we wtorek 21 września 2021 r. o godz. 13:00,
na cmentarzu parafialnym Św. Trójcy-Jary przy ul. Lotników w Bydgoszczy.
 
Żegnamy  szlachetnego Człowieka, cenionego profesjonalistę,
wielkiego Przyjaciela oraz szanowanego i lubianego Kolegę.
Taki pozostanie w naszej pamięci! 
 
 Rada Regionalnego Oddziału
 Polskiej  Izby Biegłych Rewidentów, Komisja Rewizyjna  w Bydgoszczy.
 
 
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR